Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Elinkustannusten nousu pysäytettävä –

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64
 -

Takaisin pääsivulle

14 huhtikuu
2021

Elinkustannusten nousu pysäytettävä

Ohessa Kotipitäjä-lehdessä (14.4.2021) julkaistu kolumnini:

Elinkustannusten nousu pysäytettävä

Suomen päästöt ovat noin 1,1 promillea globaaleista päästöistä. Suomalaisten ilmastoteoilla on siten hyvin vähän merkitystä maailman mittakaavassa. Lisäksi Suomi on ilmastotoimien saralla jo nyt Euroopan maiden kärkijoukossa. Tästä näkökulmasta on vaikea ymmärtää nykyisen hallituksen ajamia kunnianhimoisia ilmastotoimia, joilla on kiistatta kielteisiä vaikutuksia kansalaisten elinkustannuksiin, kuten liikkumisen ja asumisen hintaan.

Vaikka kaikki suomalaiset kulkisivat jatkossa vain kävellen, ei sillä olisi käytännössä mitään vaikutusta globaaleihin liikennepäästöihin. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on globaali haaste, eikä se ole kestävä peruste polttoaineveron korotuksille ja yksityisautoilijoiden kurittamiselle Suomessa. Ilmastonmuutoshaasteeseen voidaan vastata vain siten, että suuret saastuttajamaat muuttavat toimintatapojaan.

Hallituksen tavoitteena on vähentää Suomen liikenteen aiheuttamia päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja pyrkiä poistamaan liikenteen aiheuttamat päästöt täysin vuoteen 2045 mennessä. Tavoite on liian kunnianhimoinen, ja se tullaan käytännössä maksattamaan syrjäseutujen ihmisillä.

Maaseudulla oma auto on usein aivan välttämätön kulkuväline. Välimatkat ovat pitkiä ja henkilöauto on ainoa mahdollinen kulkuneuvo työmatkoihin, arjen pyörittämiseen, harrastuksiin ja liikkumiseen paikasta toiseen. Julkiset liikenneyhteydet ovat syrjäseuduilla huonot. Suomessa ei tulla koskaan pääsemään tilanteeseen, jossa kaikkien ihmisten liikkuminen voitaisiin turvata julkisten liikennevälineiden avulla.

Polttoaineverotuksen pitäminen maltillisena on myös osa vastuullista talouspolitiikkaa. Matala polttoaineverotus muun muassa edistää ihmisten työllistymistä, vahvistaa ostovoimaa ja tukee yrityksiä.

Kansalaisten elinkustannukset ovat nousseet erityisesti liikenteen polttoaineiden ja lämmityspolttoöljyn hintojen nousun myötä. Kymmenessä vuodessa dieselin polttoaineveroa on korotettu yhteensä yli 60 prosenttia. Viime vuoden elokuussa tuli voimaan korotus, joka nosti kuljetuskustannuksia Suomessa lähes 80 miljoonalla eurolla vuodessa. Kansalaisten ja yritysten kannalta veronkorotus tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan koronatilanteen ja matalasuhdanteen jatkuessa.

Kansainvälisesti vertailtuna liikennepolttoaineiden verotus on Suomessa erittäin korkeaa. Esimerkkinä voidaan mainita Suomen rekkaliikenteeseen kaikkein kovimmin vaikuttavat maat Baltiassa ja Itä-Euroopassa, missä on huomattavasti matalampi hintataso. Kun kyseisissä maissa tankataan rekan tankit täyteen, niillä ajaa Suomessa 5000 kilometriä. Kun vielä työvoimakulut ovat selvästi matalammat, tämä antaa ulkomaisille yrityksille selkeän kilpailuedun. Suomessa bensiinin kuluttajahinnasta keskimäärin 65–70 prosenttia on muodostunut erilaisista veroista, ja dieselpolttonesteen hinnasta noin 55 prosenttia.

Hallitus ei voi myöskään piiloutua öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun taakse polttoaineiden hinnan noususta keskusteltaessa. Jos öljyn maailmanmarkkinahinta nousee, niin silloin hallitus pystyy pumppuhinnan kurissa pitämiseksi laskemaan vastaavasti polttoaineveroa. Sähkön sekä liikenne- ja lämmityspolttoaineiden verotusten alennukset on täysin mahdollista toteuttaa poliittisella päätöksellä. Veroalennusten toteuttaminen ja suomalaisten arjen helpottaminen riippuvat hallituksen tahtotilasta.

Polttoaineveron korotukset asettavat kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan. Vain harvojen kansalaisten rahat riittävät uusimpien ja vähäpäästöisempien autojen hankkimiseen. Niin kauan kuin tavallisella kansalaisella ei ole taloudellisesti mahdollista hankkia tällaisia uusia kulkuneuvoja, ei myöskään polttoaineveroa tule korottaa. Päinvastoin polttoaineiden veronkorotukset on peruttava.

On kohtuutonta, että välttämättömät elinkustannukset vievät suuren osan kansalaisten tuloista. Palkan on riitettävä elämiseen. Sähkön sekä liikenne- ja lämmityspolttoaineiden verotusta on kevennettävä kohti EU:n minimitasoa. Näiden verojen ja maksujen laskeminen tuo perheille ostovoimaa ja helpotusta arjen menoihin.

Hallituksen on välttämätöntä tarkastella polttoaineveron korotuksen kauaskantoisia vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin. Valitettavasti esimerkiksi liikenne ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartan loppuraportti ei sisällä vaikutusarviointia liittyen kotitalouksien ja yritysten toimeentuloon. Hallituksen olisi syytä laittaa hallitusohjelma uusiksi ja luopua liian kunnianhimoisista päästövähennystavoitteistaan.

Suomen hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia oman kansan hyvinvoinnista. Suomalaisen työntekijän ja autoilijan yliverottaminen ei ole oikea tie tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Päämääränä tulee olla, että kaikkialla Suomessa on hyvä elää, opiskella, yrittää ja tehdä työtä.

 

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu