Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Arvopohjainen muutos politiikkaan –

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64

Warning: A non-numeric value encountered in /home/olliimmo/public_html/wp-includes/functions.php on line 64
 -

Takaisin pääsivulle

16 joulukuu
2013

Arvopohjainen muutos politiikkaan

Ohessa Forum24-lehdessä tänään (16.12.2013) julkaistu kolumnini:

Sanotaan, että arvot ohjaavat poliittista päätöksentekoa yhteiskunnassamme. Suomen poliittisen järjestelmän nykytilaa tarkasteltaessa voidaan tämä väite kuitenkin asettaa kyseenalaiseksi. Kommunismin romahdettua reilut 20 vuotta sitten Itä-Euroopassa ovat kaikki maamme puolueet vasemmistosta oikeistoon siirtyneet kohti poliittista keskustaa pyrkiäkseen maksimoimaan kannatuksensa vaaleissa. Tämä on johtanut siihen, että kaikki puolueet, perussuomalaisia lukuun ottamatta, ovat muodostaneet konsensuspuolueiden kartellin. Poliittisen konsensuskartellin keskeisenä piirteenä on se, että kaikki poliittiset liikkeet äärivasemmistosta kristillisdemokraatteihin voivat maassamme olla hallituksessa toteuttamassa samanlaista vaihtoehdotonta konsensuspolitiikkaa, joka ei ota huomioon ennen vaaleja äänestäjille tehtyjä lupauksia tai Suomen aidosti kaipaamaa systeemimuutosta.

Arvojen kytkeminen keskeiseksi osaksi suomalaista poliittista kulttuuria on nykyisin haasteellista järjestelmäpuolueiden uppiniskaisen konsensushakuisuuden vuoksi. Suomesta onkin tullut Euroopan unionin erehtymättömyyteen, globalisaation siunauksellisuuteen sekä monikulttuurisuuden autuuteen vannova yhden totuuden näennäisdemokratia. Konsensusdemokratian pönkittämiseen on myös sitoutunut tiukasti järjestelmäpoliitikkoja suojeleva sekä puolustava konsensusmedia. Kuitenkin IT-vallankumous on mahdollistanut maamme asukkaille lukemattomien eri tietolähteiden sekä informaation käytön sekä itsensä valistamisen heitä sumuttavan perinteisen printtimedian sijasta. Varsinkin sosiaalisella medialla on ollut keskeinen rooli poliittisen kansallismielisyyden läpimurrossa.

Suomessa on aika siirtyä tehottoman ja kansalaisten poliittiset tunnot huomiotta jättävän konsensusdemokratian taantumuksesta kohti suoran demokratian periaatteita sekä eri puolueiden arvojen eroja korostavaan demokratiamalliin. Tämä kansalaisten perimmäisiin arvonäkemyksiin nojaava demokraattinen muutos voisi lopettaa poliittisen passiivisuuden kulttuurin Suomessa sekä tuoda yhteiskuntaideologisen ajattelun jälleen kansakuntamme ytimeen.

Oma poliittinen ajatteluni on aina rakentunut ikiaikaisten ja kestävien kansallisten arvojen vaalimiselle. Pyrin yhteiskunnallisessa toiminnassani suojelemaan suomalaista kansaa ja kulttuuria sitä uhkaavalta kansainvälisyyskehitykseltä ja sosiaaliselta segregoitumiselta korostamalla vahvaa kansallista identiteettiä sekä suomalaisten välistä solidaarisuutta kansakuntamme menestyksen kulmakivinä. Poliittisena tavoitteenani on myös aina ollut yksilön ja yhteiskunnan suhteen tasapainottaminen. Tämän ajattelunkulun mukaisesti valtion on syytä toimia tarvittaessa suomalaisen identiteetin varjelijana, mutta muilta osin jättää yksilöt vapaiksi toteuttamaan itseään omien arvojensa ja kykyjensä mukaisesti.